Aktualności

Nowy serwis firmy MASTER EDUCATOR

Z początkiem 2019 roku, na 25-lecie naszej obecności na rynku szkoleń, oddamy do Państwa dyspozycji zupełnie nową stronę, która – mamy taką nadzieję – pozwoli na szersze przedstawienie tego, co chcemy Państwu zaoferować.
Ci z Państwa, Których miałem okazję poznać osobiście, wiedzą, że jak na człowieka w moim wieku, angażowanie się w nowe przedsięwzięcia to daleko posunięty brak realizmu. Drodzy Państwo, w moim zawodzie wiek to wiedza. Firma zaś liczy zaledwie 25 lat, więc dopiero się rozkręcamy.
[18-12-15]

Nowy obszar realizacji kursów na Certyfikat kompetencji zawodowych

Wyznajemy zasadę, że usługi winno się świadczyć tam, gdzie życzą sobie tego Usługobiorcy, a nie tam, gdzie jest to wygodne dla Usługodawcy. Z tego też względu zwiększyliśmy ilość miejsc realizacji naszych kursów na Certyfikat kompetencji zawodowych do 57 miast, które są zlokalizowane w następujących województwach: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Szczegółowy wykaz tych miast z podziałem na województwa znajdą Państwo w opisie kursu na Certyfikat kompetencji zawodowych, w zakładce Oferta szkoleniowa.
[18-12-24]

Gorące podziękowania

Wszystkim naszym Kursantom – Uczestnikom kursów przygotowujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych pragniemy bardzo gorąco podziękować za zaufanie, jakim nas obdarzyli, decydując się na przygotowania do egzaminu razem z nami.

Jakże trudno dobrać wyrazy podziękowania za to, że polecili nasze usługi innym Osobom. Z poczynionych przez nas rozmów z nowymi Kursantami wynika, że ponad 70% z Nich wybrało naszą firmę w wyniku polecenia przez Znajomego lub Krewnego.

Tak wysoka ocena naszej pracy z Państwem jest najlepszym motywatorem do ciągłego doskonalenia posiadanych umiejętności dla dobra Tych, którzy tak wspaniale potrafią to docenić.
[17-10-20]

Nowa oferta szkoleniowa

W listopadzie 2017 r. skierujemy do Państwa zupełnie nową ofertę szkoleniową, która w dużej mierze będzie odpowiedzią na postulaty z Państwa strony, co do form i zakresu tematycznego realizowanych szkoleń. Pojawi się w niej pozycja dedykowana spedytorom, a także nowa, w naszej dotychczasowej ofercie, forma realizacji szkoleń, jaką są warsztaty. Ponadto powrócimy do znanej z lat ubiegłych formuły spotkań z przewoźnikami w postaci seminariów dla posiadaczy certyfikatów kompetencji zawodowych.
[17-10-04]

Loża Ekspertów

Od stycznia 2017 r. rusza nowa inicjatywa szkoleniowa, mająca na celu ułatwianie Przewoźnikom drogowym śledzenie ciągłych zmian w dziedzinie prawa transportowego. Więcej o tej ciekawej płaszczyźnie współpracy szukaj w zakładce Loża Ekspertów.
[16-12-23]

Rozszerzenie obszaru działania

Od lipca 2016 r. obszar działania naszej firmy, w zakresie realizacji kursów na certyfikat kompetencji zawodowych, obejmuje 36 miast w 13 województwach. Są to: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Jak widać, jest to teren niemal całej Polski, co czyni nas jedyną firmą szkoleniową działającą na tak rozległym obszarze.
[16-08-15]