Propozycje dla transportu i spedycji


Loża Ekspertów


Evergreen


Chcesz zorganizować szkolenie dla Swoich Pracowników
w siedzibie firmy lub innym wskazanym przez Ciebie miejscu?

Nic prostszego! Podaj nam ogólny zarys problematyki i cele,
jakie chcesz dzięki szkoleniu osiągnąć, a my przygotujemy
szczegółowy program szkolenia wraz z ofertą cenową.

Oczekiwane przez Ciebie szkolenie może być również realizowane
w formie kilkudniowego szkolenia integracyjnego w Kraju lub za granicą.

My bierzemy na siebie całość organizacji tego przedsięwzięcia
- wskaż nam tylko miejsce i termin realizacji.