Certyfikat kompetencji zawodowych – kurs

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

W FORMIE STACJONARNEJ, HYBRYDOWEJ, FILMOWEJ LUB WIDEOKONFERENCJI

Proponuję Państwu najbardziej dopracowaną formę stacjonarnego lub zdalnego uczestnictwa w kursie przygotowującym do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. Będąc liderem rynku certyfikacji z 30-letnim stażem w szkoleniach oraz 22-letnim stażem w realizacji kursów przygotowujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych czułem się zobowiązany do opracowania takiej metody.

Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy formułę jednodniowych kursów stacjonarnych, przygotowujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych, a był to rok 2012 r. Cieszyła się ona zasłużenie olbrzymim zainteresowaniem, choć posiadała pewne mankamenty, które po dziewięciu latach jej stosowania zainspirowały mnie do istotnych modyfikacji. Wprowadzamy – zgodnie z tradycją jako pierwsi w Polsce – modułową hybrydową metodę realizacji kursów przygotowujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych, która jest rozbudowaną formą poprzedniej jednodniowej wersji stacjonarnej.

CO WNOSI METODA HYBRYDOWA?

Jest to trójmodułowa forma przygotowania, oparta na spotkaniu bezpośrednim Uczestników w niewielkiej grupie od 2 do 8 Osób.

 

Moduł 1. obejmuje wprowadzenie do spotkania bezpośredniego, realizowany jest w postaci filmowej. Obejmuje:

 • informacje o egzaminie, jego przebiegu i formalnościach z tym związanych;
 • omówienie materiałów szkoleniowych i metod ich wykorzystania w procesie przygotowania do egzaminu;
 • prezentację autorskich technik rozwiązywania testów egzaminacyjnych;
 • szczegółowe omówienie norm dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków kierowców oraz wybranych norm dotyczących czasu pracy kierowcy, w sposób zrozumiały dla każdego Kursanta,

które realizują Państwo w domu, w dogodnym dla Państwa czasie, oglądając film będący wiernym zapisem szkolenia stacjonarnego. Film trwa ponad 3,5 godziny i można go wielokrotnie odtwarzać.

Na najważniejszą część kursu, bezpośrednie spotkanie (moduł 2.), poświęcone ćwiczeniom w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych oraz technik rozwiązywania testów, przyjeżdżają Państwo wypoczęci i wyposażeni w niezbędną wiedzę w zakresie wspomnianych norm i technik.

Czas między projekcją filmu a bezpośrednim spotkaniem na kursie zapewnia Państwu możliwość wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, które zrodziły się podczas oglądania filmu; w formie indywidualnej rozmowy telefonicznej lub kontakcie mailowym w dogodnym dla Państwa czasie.

Po zakończonym spotkaniu Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, a w nim tzw. „pracę domową”, czyli dodatkowe zadania doskonalące techniki ich rozwiązywania oraz poszerzające zakres posiadanych umiejętności.

Otrzymają ją Państwo zarówno w formie „papierowej” jak i filmowej (moduł 3).

KURS STACJONARNY

Dla Osób, które po jednodniowym spotkaniu stacjonarnym czują niedosyt bezpośredniego kontaktu ze mną, co mimo mojego podeszłego wieku, jednak mi się przytrafia, proponuję począwszy od 2024 r. nową formułę dwudniowego kursu stacjonarnego, która obejmuje pełen zakres doznań emocjonalnych zawartych filmie nr 1 i 3 prezentowanej powyżej metody hybrydowej. Innymi słowy jest to pogłębiona prezentacja norm w zakresie czasu pracy, czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków kierowcy, technik rozwiązywania testów oraz ćwiczeń w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych, co dla niektórych Kursantów bywa doznaniem raczej emocjonującym.

FORMUŁA FILMOWA KURSU

To idealna propozycja dla Osób, które mogłyby źle znosić bezpośredni kontakt ze mną. W niej bezpośrednie spotkanie (moduł 2.) z metody hybrydowej zastąpione jest filmem, będącym wiernym zapisem spotkania bezpośredniego.

Formuła realizacji tego kursu oparta jest na 3 sesjach filmowych, gdzie każdy Uczestnik ma niezależny dostęp do filmów, które może oglądać w domu, w dogodnym dla Siebie czasie z możliwością zatrzymywania bądź powtarzania wybranych elementów filmu, mając przed sobą „papierowe” materiały szkoleniowe dostarczonej wcześniej przesyłką kurierską. Filmy są wiernym odzwierciedleniem szkolenia stacjonarnego, a ich oglądanie nie wymaga wygórowanych parametrów w zakresie zasięgu sieci. Można w nich uczestniczyć na dowolnym urządzeniu z dostępem do sieci, choć najlepszą formę udziału dają komputery stacjonarne lub laptopy. Kurs obejmuje 3 filmy po ok. 3,5 godziny. Po każdym z trzech modułów kursu mają Państwo możliwość bezpośrednich kontaktów telefonicznych lub mailowych z osobą prowadzącą kurs, aż do zdania egzaminu. Bywają one niezbędne, jeśli problematyka prezentowana podczas filmów wymaga dodatkowych wyjaśnień, czy też potrzebują Państwo innego ujęcia problematycznych obszarów wiedzy.

We wszystkich wersjach realizacji kursu mają Państwo możliwość bezpośrednich kontaktów telefonicznych lub mailowych z osobą prowadzącą kurs, aż do momentu zdania egzaminu.

 

Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi netto/brutto:

1 600 zł wersja hybrydowa,

2 400 zł wersja stacjonarna 2 dni,

1 300 zł wersja filmowa i obejmuje:

 •  dostęp do filmów (oprócz wersji stacjonarnej);
 • autorskie materiały szkoleniowe (3 skrypty, 426 stron);
 • aktualne pytania egzaminacyjne (956);
 • aktualne zadania egzaminacyjne – 18;
 • certyfikat ukończenia kursu;
 • podczas spotkania (wersja stacjonarna i hybrydowa) obiad i napoje.

UCZESTNICY KAŻDEJ FORMUŁY KURSU OTRZYMUJĄ PONADTO:

 • wiarę w to, że są w stanie bez większego problemu poradzić sobie podczas egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych;
 • fachową i bardzo szczegółową prezentację norm w zakresie czasów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i odpoczynków, a także norm wynikających z ustawy o czasie pracy kierowców;
 • przygotowanie metodyczne do rozwiązywania testów egzaminacyjnych;
 • doskonałe, bardzo aktualne materiały szkoleniowe w postaci 3 skryptów, testów egzaminacyjnych oraz zadań problemowych, będących przedmiotem egzaminu;
 • certyfikat ukończenia kursu (ładniejszy niż certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika wydawany przez ITS);
 • najnowszą wersję oprzyrządowania Magicznego Długopisu Egzaminacyjnego, pozwalającego przenosić się do wirtualnej rzeczywistości, a ponadto zdawać egzamin przy pierwszy podejściu do egzaminu (skuteczny dla ok. 90% jego Posiadaczy);
 • po ukończeniu kursu, wsparcie w procesie doskonalenia umiejętności w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych, aż do zdania egzaminu.

Poniżej graficzna prezentacja naszej oferty kursów przygotowujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych

forma-realizacji-i-czas-trwania-kursu-na-certyfikat-kompetencji-zawodowych

 

KURS W POSTACI WIDEOKONFERENCJI

Panuje powszechne przekonanie, że kontakt bezpośredni podczas szkolenia jest lepszy niż online. Jest w tym trochę racji, jednak wszystko zależy od tego jak przebiega kurs stacjonarny i w jakiej formule prowadzony jest kurs zdalny.

Świat się zmienia, warunki w jakich funkcjonujemy także, zmianie ulega technologia, szczególnie w obszarze kontaktów międzyludzkich. Jeśli uczestniczymy spotkania w formie wideokonferencji, gdzie każdy z uczestników ma możliwość werbalnego i wizualnego kontaktu z osobą prowadzącą szkolenie, to w czym takie spotkanie jest gorsze od spotkania na sali wykładowej?

Na pewno obiadu organizator nie zaproponuje, to fakt. Na pewno po plecach go nie poklepiemy, to też fakt. Jest jednak sporo plusów takiego rozwiązania, pod warunkiem, że wideokonferencja zorganizowana jest pod względem techniczny poprawnie, a prowadzenie spotkania jest merytorycznie profesjonalne.

Przyznam nieśmiało, że tak to u mnie wygląda!

PRZEBIEG KURSU

Wspólnie spędzamy z sobą dwa dni po ok. 8 godzin, z przerwą na obiad po czterech godzinach, wg poniższego grafiku:

Czytaj więcej

DZIEŃ PIERWSZY, MODUŁ PIERWSZY, DO OBIADU:
• informacje o egzaminie, jego przebiegu i formalnościach z tym związanych;
• omówienie materiałów szkoleniowych i metod ich wykorzystania w procesie przygotowania do egzaminu;
• prezentacja technik rozwiązywania testów egzaminacyjnych, a następnie sprawdzenie umiejętności posługiwania się nimi podczas ćwiczeń;
• ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych, dotyczących wyliczania wynagrodzeń i pochodnych oraz zadań związanych z inwestycją opartą na leasingu pojazdów.

DZIEŃ PIERWSZY, MODUŁ DRUGI, PO OBIEDZIE, W FORMULE DOS (czyli prezentacji pytań egzaminacyjnych i dyskusji nad sposobem udzielania odpowiedzi);
• dostęp do zawodu i rynku przewoźnika;
• prawo cywilne;
• prawo handlowe;
• prawo socjalne.

DZIEŃ DRUGI, MODUŁ TRZECI, DO OBIADU:
• szczegółowe omówienie norm dotyczących czasów prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków kierowców oraz wybranych norm dotyczących czasu pracy kierowców;
• ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych w zakresie planowania przewozu drogowego rzeczy.

DZIEŃ DRUGI, MODUŁ CZWARTY, PO OBIEDZIE, W FORMULE DOS:
• normy techniczne i techniczne aspekty działalności;
• bezpieczeństwo drogowe;
• przepisy podatkowe;
• działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA KURS

Warunkiem zgłoszenia udziału w kursie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (najlepiej drogą elektroniczną), a następnie po otrzymaniu faktury proforma, dokonanie przelewu opłaty za kurs. Końcowa faktura VAT przekazywana jest na kursie bądź drogą mailową.

Osoby, które zrezygnują z udziału w kursie mają prawo do uczestnictwa w kolejnym kursie bez dodatkowych kosztów, w ramach wniesionej wcześniej opłaty. Mają na to czas 6-ciu miesięcy licząc od daty kursu, w którym nie wzięli udziału.

W przypadku braku możliwości realizacji kursu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, następuję zwrot przesłanych przez Uczestników opłat za kurs, najpóźniej dzień po dacie poinformowania o odwołaniu kursu.

Pobierz druk karty zgłoszenia na kurs >>>

Zanim podejmiesz decyzję

na jaką formę kursu przygotowującego do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych się zdecydować oraz komu zaufać powierzając swoje pieniądze w zamian za uczestnictwo w kursie, posłuchaj rady człowieka, który przygotowaniem do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych zajmuje się od 2002 roku.

Proces przygotowania się do egzaminu na certyfikat to nie jest spacer po parku czy lesie. Jeśli w ogóle jest to spacer, to po dżungli. Obszar wymaganej wiedzy obejmuje 8 zagadnień, głównie prawnych, a oparty jest w przypadku naszych podręczników, na około setce aktów prawnych różnego kalibru. Tego się nauczyć na pamięć nie sposób, ale określoną wiedzę posiadać trzeba. Więc jak na spacer po dżungli przystało, bierzemy do ręki maczetę i idziemy mozolnie do przodu, nie starając się po drodze pogłaskać każdego napotkanego zwierzątka i obsiusiać każdego napotkanego drzewa. Proces przygotowania do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych wymaga dokonania pewnej SELEKCJI i posiadania odpowiednich NARZĘDZI.

Proces uczenia się jest procesem złożonym i skomplikowanym. Niestety wielu osobom nauka kojarzy się z typowym szkolnym monotonnym zakuwaniem. Należy sobie uświadomić, że sposoby na zdobywanie wiedzy są różne:

 • dużo lepiej kodujemy w pamięci długotrwałej informacje poznane w bezstresowej, przyjaznej atmosferze – stres i wygórowane wymagania nie sprzyjają efektywnej nauce;
 • uczymy się dużo efektywniej w grupie, ale małej, a nie w dwudziestoosobowym gwarze;
 • łatwiej zapamiętujemy to, co widzimy, niż to, co słyszymy – mózg łatwiej zapamiętuje obrazy, często mówi się, że „myśli obrazami”.

Jeszcze nikt nie wymyślił formy realizacji kursu na certyfikat (choć wiem, że Polsce są takie próby), po którym idziemy prosto na egzamin, bo nie ma potrzeby powtórzenia przekazywanej wiedzy i jej rozbudowania poprzez lekturę materiałów szkoleniowych i ćwiczenia na zadaniach. Nawet, gdyby taki kurs na certyfikat trwał 10 dni!

Przeciętna strona tekstu bez grafiki to 4300 znaków ze spacjami, około 60 wierszy, czyli około 6 slajdów. Jeśli jeden slajd prezentujemy przez ok. 3 minuty to potrzeba na stronę 18 minut. Jeśli nasze materiały szkoleniowe obejmują około 500 stron, to potrzeba na to 9000 minut, czyli 150 godzin, przyjmując po 8 godzin dziennie, daje nam to 18 dni. Owszem, w dziesięciu dniach można się zmieścić pod warunkiem, że treść slajdu będzie czytana, a nie omawiana, no i czytający się nie jąka. Czy o takim kursie przygotowującym do egzaminu marzycie?

Dobry kurs na certyfikat powinien nauczyć rozwiązywania wszystkich typów zadań egzaminacyjnych.

Jeszcze lepszy kurs na certyfikat kompetencji zawodowych powinien szczegółowo przedstawić najtrudniejszy obszar wiedzy, jakim jest problematyka STOSOWANIA norm dotyczących czasów prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków.

Bardzo dobry kurs przygotowujący do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych powinien uczulić na pułapki znajdujące się w treści pytań testowych, zwrócić uwagę na specyfikę konstrukcji propozycji odpowiedzi na pytania testowe, a przede wszystkim dać narzędzia pozwalające zrobić OPTYMALNY użytek z posiadanej wiedzy.

Fantastyczny kurs przygotowujący do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników i spedytorów powinien umożliwiać zdanie egzaminu na certyfikat przy PIERWSZYM przystąpieniu do egzaminu.

NASZ KURS SPEŁNIA WSZYSTKIE 4 POWYŻSZE WYMOGI!

0