Masters Club

Przez 25 lat swojej działalności zawodowej zajmowałem się przekazywaniem wiedzy podczas prowadzenia bardzo wielu różnych szkoleń dla olbrzymiej grupy Uczestników. Nie skłamię, jeśli powiem, że niemal wszyscy – to bardzo sympatyczni Ludzie, którzy zaufali mi decydując się na uczestnictwo w tych szkoleniach, a ja podczas tych spotkań starałem się na to zaufanie zapracować.

Prawdą również jest, że część tych Osób posiadała bardzo rozległą wiedzę w tematyce konkretnego szkolenia, co niejednokrotnie podczas zadawanych pytań i dyskutowanych kwestii uświadamiało mi, że pewne rzeczy powinienem sobie jeszcze raz przemyśleć.

Patrząc z perspektywy minionych 25 lat na swoje dokonania zawodowe zrodził mi się pomysł uhonorowania tych Osób, które tę ponadprzeciętną wiedzę posiadają.

Stąd wzięła się idea powołania do życia Masters Club czyli Klubu Mistrzów, gdzie członkostwo uzyskuje się po zweryfikowaniu posiadanej wiedzy z zakresu prawa transportowego.

Klub Mistrzów, to z założenia ekskluzywna grupa Osób, które przede wszystkim posiadają ponadprzeciętną wiedzę w zakresie szerokiej gamy aktów prawnych, które w sposób kompleksowy regulują prowadzenie działalności transportowej w zakresie transportu drogowego osób, rzeczy oraz spedycji.

Droga do uzyskania członkostwa w Klubie Mistrzów obejmować będzie trzy etapy.

Pierwszy, to zaliczenie egzaminu pisemnego w postaci testu z pytaniami wielokrotnego wyboru i uzyskanie Certyfikatu Manager of  Transport.

Drugi etap, to kolejny egzamin pisemny w postaci testu z pytaniami wielokrotnego wyboru i uzyskanie Certyfikatu Manager of  Security.

Dopiero po uzyskaniu tych dwóch certyfikatów będzie można przystąpić do końcowego egzaminu dającego przywilej uzyskanie członkostwo w Masters Club.

Ten egzamin będzie przebiegać „na żywo”. Kwestie do rozwiązania będą wyświetlane na ekranie z podaniem czasu przypadającego na rozwiązanie prezentowanej kwestii. Dopiero pozytywny wynik tego egzaminu uhonorowany zostanie członkostwem w Klubie Mistrzów wraz z uzyskaniem Certyfikatu nadającego członkostwo w Klubie Mistrzów.

Osoby zainteresowane otrzymaniem szczegółowych informacji dotyczących uzyskania członkostwa w Masters Club proszone są o przesłanie e-maila z zapytaniem na adres biuro@mastereducator.pl

0