Planowanie przewozu drogowego – szkolenie

Przeznaczenie szkolenia:

to bardzo nowatorskie warsztaty, przeznaczone dla wszystkich osób związanych z przewozem drogowym rzeczy oraz planujących rozpocząć taką działalność.

Cele szkolenia:

  • zdobycie umiejętności zaplanowania zleconej trasy przejazdu z uwzględnieniem uwarunkowań w zakresie ograniczeń drogowych, nadarzających się trudności, w oparciu o obowiązujące regulacje prawne;
  • zweryfikowanie posiadanej wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa transportowego pod kątem właściwej ich interpretacji i praktyki zastosowań na drodze;
  • omówienie praktycznych aspektów stosowania zapisów o odstępstwach od konieczności w stosowaniu obowiązujących norm;
  • wyjaśnianie indywidualnych wątpliwości Uczestników szkolenia w zakresie praktycznego stosowania niejasnych zapisów prawa.

Metoda szkoleniowa:

warsztaty te prowadzone są w grupach maksymalnie 12-sto osobowych w formie: dyskusji, mini wykładów, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, studium przypadku i symulacji.

Program szkolenia:

bazą do prowadzenia ćwiczeń będą zadania zbliżone problemowo do zadań egzaminacyjnych na certyfikat kompetencji przewoźnika, z tą jednak różnicą, że zawierać będą różnego typu nieprzewidywalne zdarzenia-pułapki, z którymi na co dzień często sobie nie radzimy, ze szczególnym naciskiem na różnice pojęć:
jazda, inna praca, czas pracy, czas aktywności zawodowej, dyspozycyjność, przerwa, odpoczynek.
 Tłem do zrozumienia tych zawiłości będą: przeprawy promowe i czynności portowe, czynności graniczne, spedycyjne, załadunki i nadzory, podjazdy przed załadunkami w trakcie oczekiwania, naprawy pojazdów oraz ich porządkowanie, obsługa codzienna, mocowania ładunków, przerwa w prowadzeniu, z naciskiem na obsadę podwójną i wiele innych sytuacji, kiedy rzeczywistość przerasta nasze oczekiwania, proponowanych również przez Uczestników.

Warsztaty prowadzone są w oparciu o obowiązujące regulacje prawne,
a nie twórcze ich stosowanie!

Czas trwania: 
około 5 godzin.

0