O nas

Historia naszej działalności szkoleniowej sięga 1994 roku, kiedy to powstało P.W. „Partner”, prowadzące m.in. działalność szkoleniową w zakresie kursów zawodowych, oraz szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W roku 2000 powołaliśmy do życia nową strukturę organizacyjną, bardziej odpowiadającą potrzebom rynku – Centrum Kształcenia Kadr „Edukator” Sp. z o.o.

Nowy podmiot specjalizował się w różnego typu szkoleniach interpersonalnych realizowanych głównie dla „Poczty Polskiej”, a także dla sieci hipermarketów, banków, firm transportowych oraz innych podmiotów gospodarczych.

W okresie 5 lat działalności spółki przeszkoliliśmy ponad 12 tysięcy Osób, w tym ponad 2000 w zakresie kursów przygotowujących do egzaminu na Certyfikat kompetencji zawodowych – uzyskując zdawalność ok. 85% za pierwszym podejściem do egzaminu.

W roku 2005 zmiany strukturalne naszego strategicznego Klienta jakim była „Poczta Polska”, a także rosnące zapotrzebowanie rynkowe, zainspirowały nas do ukierunkowania naszej oferty szkoleniowej wyłącznie na branżę transportową, co wiązało się z podjęcia decyzji o przekształceniu firmy w Centrum Szkoleń MASTER EDUCATOR.

Czerpiąc najlepsze wzorce poprzednika, kładziemy główny nacisk na organizację szkoleń dla branży transportowej, w oparciu o wdrożone procedury ISO 9001:2000.

W styczniu 2007 r. podpisaliśmy umowę o współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego w zakresie przeprowadzania Seminariów dla firm prowadzących działalność transportową, dla posiadaczy Certyfikatu kompetencji zawodowych.

Równolegle realizujemy kursy przygotowujące do egzaminu na Certyfikat kompetencji zawodowych, jak również całą gamę szkoleń obejmujących zmiany unijnych i polskich regulacji prawnych dotyczących branży transportowej.

W czerwca 2009 r. rozpoczęliśmy szkolenia dla kierowców w zakresie uzyskiwania świadectwa kwalifikacji zawodowych.

W lutym 2012 r. na skutek unijnych regulacji prawnych Instytut Transportu Samochodowego wznawia przeprowadzanie egzaminów na Certyfikat kompetencji zawodowych według nowej, unijnej formuły. Był to dla nas przełomowy moment, gdyż jako jedyni w Polsce podjęliśmy się realizacji kursów przygotowujących do egzaminu na Certyfikat kompetencji zawodowych w formie jednodniowej, stawiając w dużej mierze na samokształcenie Kursantów, w oparciu o przekazane nasze autorskie materiały szkoleniowe i wskazówki metodyczne.

Reakcja rynku na tę formułę przygotowań do egzaminu przerosła nasze oczekiwania. Zmusiło nas to do wyjścia z realizacją szkoleń z rodzimego Kalisza, najpierw do kilku miast w Wielkopolsce. Jesienią 2013 r. tych miast było już 15 w czterech województwach.

W lipcu 2016 r. to już 36 miast w 13 województwach, co spowodowało, że staliśmy się jedyną, w skali Kraju, firmą przygotowującą do egzaminu na Certyfikat kompetencji zawodowych o tak dużym, można powiedzieć globalnym zasięgu działania.
Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że nasi Kursanci doskonale wiedzą, że zaszczycali nas Swoim zaufaniem uczestnicząc w kursach na terenie całej Polski, mimo że Jednostka, która Ich egzaminowała, nie do końca była przekonana, że jest to możliwe.

Końcem września 2018 r. schodzimy „do podziemia”, gdyż z Wykazu ośrodków szkoleniowych, prowadzących kursy przygotowujące do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych, zamieszczonego w serwisie ITS, firma MASTER EDUCATOR została usunięta. Parę dni później, naszym, przetartym już szlakiem, do podziemia zszedł również cały Wykaz. Jest w przebudowie już kilka miesięcy. Całą Polskę mamy w przebudowie, więc nie powinno dziwić. Szczęśliwie Wykaz z przebudowy nie powrócił, co pozostawia możliwość zainteresowanym ośrodkom szkoleniowym informowanie o swych usługach w Internecie na jasnych, jednoznacznych i jednakowych dla wszystkich zasadach, bez podziału na swoich i obcych. Jest to niewątpliwie dobre i sprawiedliwe rozwiązanie.

Niejako z pewnym zażenowaniem przyjdzie mi oznajmić, że na jubileusz 25-lecia istnienia naszej firmy rozszerzamy obszar naszego działania do 57 miast w Polsce.

W 2021 roku przypada 27. rocznica naszej działalności szkoleniowej. Na tę okoliczność, od naszych Kursantów i Szanownej Konkurencji otrzymaliśmy wspaniały prezent w postaci możliwości przygotowania do egzaminu ponad trzystu Osób w roku 2020, czyli więcej niż ktokolwiek w Polsce. Mamy obecnie ponad 13% udziału w rynku firm przygotowujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych.

W przekonaniu, że to nie jest nasze ostatnie słowo, uprzejmie Państwu dziękuję za odwiedzenie naszego serwisu i gorąco życzę wszystkiego najlepszego.

Jan Andrysiak

postscriptum

2 marca 2021 r. rozszerzyliśmy nasz obszar realizacji szkoleń o 2 kolejne województwa: warmińsko-mazurskie i podlaskie. Olsztyn i Białystok to nasze nowe miejsca szkoleń. Zatem jesteśmy w 59 miastach na terenie 15 województw.

0