Przygotowanie do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych?

Bez wątpienia najlepiej szybko i bezstresowo, choć recepty na taką formułę nikt na razie nie posiada. Trzeba więc złożyć egzamin z wynikiem pozytywnym i cierpliwie poczekać 3 tygodnie, aż certyfikat dostarczy nam listonosz. Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym wydawany jest na wniosek osoby zainteresowanej, przesłany do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, który jest jednostką […]

Jaki zakres wiedzy jest wymagany przy egzaminie na certyfikat kompetencji zawodowych

W części teoretycznej (test) potrzebna jest znajomość ośmiu zagadnień, głównie prawnych. Należą do nich: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo socjalne, prawo podatkowe, działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, dostęp do rynku i zawodu przewoźnika, normy techniczne i techniczne aspekty działalności, bezpieczeństwo drogowe. W części praktycznej (zadania) wymagana jest znajomość rozwiązywania zadań z zakresu wynagrodzeń i […]

Jak wygląda egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych?

Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to test składający się z 8 modułów tematycznych po 8 pytań, zawierający także pytania wielokrotnego wyboru. Część praktyczna to 2 zadania po 2 pytania w każdym. Do zaliczenia poszczególnych części egzaminu wystarcza po 50% poprawnych odpowiedzi, ale do zaliczenia […]

Gdzie można zdawać egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych?

Miejsca przeprowadzania egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych wyznacza Instytut Transportu Samochodowego. Wykaz tych miejsc wraz z planem egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych znajduje się na stronie Instytutu www.its.waw.plDo miast realizacji egzaminów należą: Bydgoszcz, Gdynia, Katowice, Kraków, Kielce, Łódź, Nowy Sącz, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław.

Gdzie najlepiej zrobić kurs na certyfikat kompetencji zawodowych?

Lepiej poświęcić trochę czasu na właściwy dobór odpowiedniej firmy szkoleniowej i najskuteczniejszej formuły przygotowania, niż tracić potem czas, zdrowie i pieniądze na poprawianie wyniku egzaminu. Uczciwie powiem, że nie znam nikogo, kto zrobi to lepiej ode mnie, co nie oznacza, że takich osób nie ma, bo z pewnością są! Robię to osobiście od 2002 r. […]

Metoda nauczania wg Wincenta Okonia – zastosowania w nauce do egzaminu

Podczas nauki do ważnego egzaminu wiele osób poszukuje dla siebie najskuteczniejszej metody, by szybko i trwale zapamiętać dużą ilość materiału. Nie każda osoba ma naturalne predyspozycje do tego, żeby z łatwością uczyć się i zdawać egzaminy, jednak wszyscy mogą wypróbować skuteczne metody nauczania Wincentego Okonia. Postać ta wywarła ogromny wpływ na współczesne podejście do zdobywania […]

Dyskusja okrągłego stołu – na czym polega ta metoda dydaktyczna?

Dyskusja okrągłego stołu to jedna z metod aktywizujących uczestników podczas prowadzenia kursu. Obok niej możemy wyróżnić między innymi: dyskusję dydaktyczną, burzę mózgów, debatę, śnieżną kulę, dyskusję wielokrotną, panelową, a także metaplan. Istotne w dyskusji okrągłego stołu jest to, żeby uczestnicy reprezentujący odmienne stanowiska i poglądy siedzieli wokół okrągłego stołu lub w kręgu. Tak umiejscowione osoby […]

Zadania na certyfikat kompetencji zawodowych

Wokół testów i zadań egzaminacyjnych występujących na egzaminie na certyfikat kompetencji zawodowych narosło wiele mitów i półprawd, które mają się nijak do aktualnej rzeczywistości (maj 2021 r.). Na dziś prawda jest taka: zadania są bardzo pracochłonne i czas przeznaczony na ich rozwiązanie (2 godziny) często bywa czasem niewystarczającym. W zadaniach występują pułapki, które dla Osób […]

Testy egzaminacyjne

Zdecydowana większość zdających upatruje powodzenie na egzaminie od pozyskania jak największej ilości pytań egzaminacyjnych. Skoro jest na nie tak duże zapotrzebowanie, to przedsiębiorczy homo creativus tworzą tysiącami pytania egzaminacyjne, które opychają za grubą kasę w Internecie. Gdyby ITS miał 50% z puli pytań, które można kupić w sieci, toby do końca świata nie musiał tworzyć […]

0