Wokół testów i zadań egzaminacyjnych występujących na egzaminie na certyfikat kompetencji zawodowych narosło wiele mitów i półprawd, które mają się nijak do aktualnej rzeczywistości (maj 2021 r.). Na dziś prawda jest taka: zadania są bardzo pracochłonne i czas przeznaczony na ich rozwiązanie (2 godziny) często bywa czasem niewystarczającym.

W zadaniach występują pułapki, które dla Osób słabiej przygotowanych są częstym miejscem popełniania błędów. W przypadku zadań dotyczących wyliczania wynagrodzeń i pochodnych oraz opłacalności inwestycji opartej na leasingu (czyli tych łatwiejszych) umiejętność ich rozwiązywania nie jest aż tak istotna jak czas jaki potrzebujemy, aby je poprawnie rozwiązać.

W zadaniach na planowanie przewozu drogowego liczy się przede wszystkim warsztat, czyli przyjęta metoda rozwiązywania, odpowiednia budowa harmonogramu i biegła znajomość norm w zakresie czasu pracy kierowcy, czasu prowadzenia pojazdu, przerw w prowadzeniu i odpoczynków kierowcy. To wymaga odpowiedniej wiedzy i nabytych umiejętności. Bez profesjonalnego przygotowania praktyczna część egzaminu (zadania) jest nie do przejścia.

Należy pamiętać, że bez dozorowania 5 podstawowych parametrów występujących w zadaniach, ściśle normowanych w prawie, takich Jak:

 • dzienny limit czasu jazdy;
 • dzienny limit czasu aktywności;
 • dopuszczalny czas jazdy bez przerwy;
 • limit czasu pracy w związku z porą nocną; oraz
 • obowiązek odbycia przerwy w czasie pracy

– zadań tych poprawnie rozwiązać się nie da. Ponadto podstawowe pojęcia, takie jak: dobowy cykl pracy, doba pracownicza, tydzień, tygodniowy cykl pracy oraz czas realizacji zadania przewozowego muszą być dla Zdających jasne i zrozumiałe.

W Internecie jest mnóstwo ogłoszeń dotyczących możliwości nabycia superaktualnych pytań egzaminacyjnych i zadań. Niektóre są tak nowiutkie, że jeszcze ITS nie ma ich w swojej bazie, a sprzedający już je mają! Pamiętajcie, zadania i pytania egzaminacyjne są poufne. Nikt, poza wąskim gronem uprawnionych Osób nie ma do nich dostępu!

Jeśli ktoś posiada nadmiar gotówki do wyrzucenia w błoto i ma ochotę napchać sobie głowę nieprzydatną „wiedzą”, to ta metoda jest skuteczna.

Gdyby ktoś uzyskał aktualne zadanie egzaminacyjne i wykuł ja na pamięć, to wystarczy, jeśli w treści Waszego zadania na egzaminie zmieni się godzina dostawy towaru lub czasy kursowania promów, a zakuta treść rozwiązania staje się nieprzydatna, bo na skutek zmiany tych parametrów może być wymagana inna metoda rozwiązania tego zadania.

Zadań egzaminacyjnych, nawet tych aktualnych, nie da się nauczyć na pamięć z jednego powodu – słowo „aktualne” bywa prawdziwe jedynie w momencie, kiedy to zadanie czytasz. Na egzaminie już niekoniecznie ono musi takim być!

Gwarancją rozwiązania każdego zadania egzaminacyjnego jest wspomniany przeze mnie na wstępie warsztat! Aby było wiadome o czym piszę, zamieszczam poniżej przykładowe zadanie, na którym pracuję ze Swoimi Kursantami.

Zadanie

Masz do przewiezienia ładunek na trasie Wrocław – Fredrikstad. Zaplanuj przewóz dla obsady jednoosobowej z zachowaniem poniższych uwarunkowań:

 • sprawdzenie dokumentów i ładunku 30 min.;
 • pracę kierowca rozpoczyna w poniedziałek o godz. 4.00;
 • odległość z Wrocławia do Świnoujścia wynosi 420 km;
 • odległość z Trelleborga do Fredrikstad wynosi 560 km;
 • magazyn we Fredrikstad czynny całą dobę;
 • prom ze Świnoujścia do Trelleborga płynie 6 h, w drodze powrotnej też 6 h;
 • w celu określenia możliwości przeprawy i dokonania odprawy kierowca powinien zgłosić się wraz z pojazdem na 1 h przed planowanym odejściem promu;
 • prom ze Świnoujścia i z Trelleborga odpływa co 2 godziny, począwszy od 4.15;
 • kierowca nie ma na promie do dyspozycji kajuty w obie strony przeprawy ze względów technicznych;
 • średnia prędkość na odcinku polskim 70 km/godz., na pozostałym 80 km/godz.;
 • pracodawca określił porę nocną między 1.00 a 5.00;
 • ładunek musi być dostarczony do godz. 11.00 we wtorek;
 • rozładunek i załadunek we Fredrikstad 3 h z udziałem kierowcy.

Zadanie należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy:

1. Obliczyć czas jazdy na trasie Wrocław – Fredrikstad, a także czas realizacji przewozu łącznie z rozładunkiem i załadunkiem w punkcie docelowym, w oparciu o szczegółowy plan podróży, z podaniem jej poszczególnych elementów: jazda, inna praca, dyspozycyjność, przerwy i odpoczynki.

2. Podać, kiedy kierowca najwcześniej może wyruszyć w drogę powrotną oraz sporządzić szczegółowy plan drogi powrotnej w oparciu o podane założenia. Podać także łączny czas realizacji przewozu na trasie Wrocław – Fredrikstad – Wrocław.

Ad 1.

{Obliczyć czas jazdy na trasie Wrocław – Fredrikstad}

Łączny czas prowadzenia pojazdu wynosi:

odcinek polski 420 km : 70 km/godz. = 6 h;

odcinek zagraniczny 560 : 80 km/godz. = 7 h, łącznie 13 h.

Odp. Czas jazdy na trasie Wrocław – Fredrikstad wynosi 13 godzin.

{Pamiętamy, że podczas dyspozycyjności kierowcy na promie do jego czasu pracy zalicza się jedynie czas w ramach dziennego wymiaru czasu pracy. W zadaniu nie określono, w jakiej formie zatrudniony jest ten kierowca, zatem musimy przyjąć założenie określające brakujące w treści zadania informacje}

W rozumieniu ustawy o czasie pracy kierowców występuje zmienność formy aktywności jaką jest „dyspozycyjność” na promie. Przyjęto zatem założenie, że kierowca pracuje w wymiarze 8 h dziennie w oparciu o podstawowy system czasu pracy.

{Obliczyć czas realizacji przewozu łącznie z rozładunkiem i załadunkiem w punkcie docelowym, w oparciu o szczegółowy plan podróży, z podaniem jej poszczególnych elementów: jazda, inna praca, dyspozycyjność, przerwy i odpoczynki}

Odp. Ładunek został dostarczony na godz. 11.00 we wtorek, co było wymogiem zadania. Czas realizacji przewozu wyniósł 34 h (20 h + 14 h) i obejmował jak powyżej.  

Ad 2.

{Podać, kiedy kierowca najwcześniej może wyruszyć w drogę powrotną}

Odp. Formalnie kierowca może rozpocząć drogę powrotną we wtorek o godz. 14.00 po dokonaniu rozładunku i załadunku we Fredrikstad, lecz na ten moment jego limit czasu pracy między 4.00 we wtorek a 4.00 we środę został już wykorzystany w wymiarze 9,5 h

{Sporządzić szczegółowy plan drogi powrotnej w oparciu o podane założenia}

{Podać łączny czas realizacji przewozu na trasie Wrocław – Fredrikstad – Wrocław}

Odp. Łączny czas realizacji przewozu na trasie Wrocław – Fredrikstad – Wrocław wyniósł 78 h (20 h + 24 h + 24 h + 10 h).

0