Master Trucker – szkolenie

Wyższa szkoła jazdy, czyli Master Trucker,
encyklopedia wiedzy Pana Kierowcy

Przeznaczenie szkolenia:

Panowie Kierowcy, którzy czują potrzebę doskonalenia swojej wiedzy prawniczej z zakresu prawa transportowego, ponad podstawowe minimum, w kontrze do wszelakich interpretacji głoszonych na Uniwersytetach Parkingowych.

Cele szkolenia:

 • prezentacja obowiązujących aktów prawnych regulujących problematykę czasu pracy i aktywności kierowcy oraz ich dokumentowania;
 • zdefiniowanie pojęć czasu pracy, innej pracy, dyspozycyjności i dyżuru;
 • przedstawienie obowiązujących norm oraz wyłączeń w zakresie czasu prowadzenia pojazdu;
 • omówienie obowiązujących standardów w zakresie przerw w prowadzeniu pojazdu, odpoczynku dziennego i tygodniowego wraz z przykładami;
 • szczegółowe przedstawienie sposobów dokumentacji czasu pracy jak również czasu odpoczynku dziennego i tygodniowego z przykładami;
 • wskazanie najczęściej popełnianych błędów w stosowaniu przepisów;
 • zaznajomienie z katalogiem wykroczeń wraz z możliwymi karami nakładanymi przez ITD na kierowców i przedsiębiorców;
 • wyrobienie nawyku sprawdzania  przed wyjazdem w trasę kompletu wymaganych prawem dokumentów;
 • ujednolicenie wiedzy dotyczącej organów uprawnionych do kontroli oraz zakresu ich działania;
 • doprecyzowanie obszaru odpowiedzialności kierowcy i przedsiębiorcy;
 • zobrazowanie istoty przewozów kabotażowych i obowiązków wynikających z tego rodzaju przewozów.

Program:

1.    Obowiązujące akty prawne i zakres ich stosowania.
2.    Czas pracy, a czas aktywności kierowcy – definicje, różnice, stosowanie.
2.a. Pora nocna, jej wpływ na wymiar czasu pracy.
3.    Dzienny czas prowadzenia pojazdu – definicja, normy, naliczanie.
3.a. Reguła jednej minuty.
3.b. Reguła dwóch minut.
3.c. Wyłączenie od stosowania norm czasu prowadzenia pojazdu.
3.d. Przerwy w prowadzeniu pojazdu.
3.e. Przerwa w czasie pracy kierowcy.
3.f. Sumowanie czasu prowadzenia z dwóch sąsiadujących cykli dobowych.
4.    Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu.
5.    Odpoczynek dzienny regularny i skrócony – definicja, naliczanie.
5.a. Dopuszczalna ilość odpoczynków dziennych skróconych.
5.b. Odpoczynki regularne na promie lub w pociągu – zakres stosowania definicji.
6.    Odpoczynek tygodniowy regularny i skrócony – definicja, naliczanie.
6.a. Rekompensowanie odpoczynków skróconych.
6.b. Częstotliwość odpoczynków tygodniowych.
7.    Dokumentowanie czasu aktywności kierowcy.
7.a. Dojazd do miejsca postoju pojazdu – rodzaje aktywności.
8.    Dokumentacja kierowcy.
9.    Kontrola pojazdów.
10.     Odpowiedzialność materialna kierowcy i przedsiębiorcy.
11.     Odpowiedzialność podmiotów uczestniczących w przewozie drogowym.
12.     Kabotaż.
13.     Katalog wykroczeń.

Metoda szkoleniowa:
interaktywny wykład wsparty prezentacją multimedialną.
Czas trwania:
około 6,5 godziny.

0