Loża ekspertów

Idea powołania do życia

Główną przyczyną powołania do życia tej unikatowej formuły szkoleniowej o intrygującej nazwie „Loża Ekspertów” jest zatrważająca konstatacja o tworzeniu w Polsce co roku coraz większej ilości nowych aktów prawnych. Aż 3 godziny i 53 minuty musiałby poświęcić każdego dnia przedsiębiorca, by być na bieżąco ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi – pisze „Rzeczpospolita”. To o 27 minut więcej niż przed rokiem – wynika z „Barometru stabilności otoczenia prawnego w Polsce”, który co kwartał opracowuje firma Grant Thornton. Brzmi ciekawie, rodzi się jednak zasadnicze pytanie – jak ten ogrom zmian ogarnąć?

Cel naszego działania

Loża Ekspertów to platforma dwukierunkowej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy Ekspertami z dziedziny prawa transportowego z jednej strony (prawnikami, inspektorami ITD i innymi specjalistami), a Przedstawicielami firm transportowych z drugiej strony.
Ci pierwsi prezentują aktualny stan prawny i zakres zamian wybranych zagadnień prawnych,
ci drudzy natomiast, wskazują obszary problemów, zapalne punkty, trudności z praktycznym zastosowań wybranych zapisów prawnych, wszelkie wątpliwości w rozumieniu istniejącego prawa. Dzięki temu Eksperci mogą precyzyjnie reagować na zapotrzebowanie Przewoźników, a tym samym dostarczać Im takiej wiedzy, jaka jest najbardziej oczekiwana, a co za tym idzie, nieustannie podnosić kompetencje Przewoźników w wybranych obszarach prawa transportowego do poziomu, jaki sami prezentują.

Adresaci seminariów

To przede wszystkim Przedsiębiorcy transportowi, Zarządzający transportem, Osoby nadzorujące, przydzielające i rozliczające  pracę kierowców, a także w części seminariów również Kierowcy.

Zakres współpracy

do współpracy zapraszamy firmy spedycyjne i transportowe, zarówno realizujące usługi transportowe, jak i przewozy na potrzeby własne. Tematem konferencji i seminariów będą regulacje prawne z zakresu prawa transportowego krajowego i unijnego dotyczące:

  • dostępu do zawodu przewoźnika;
  • czasu pracy, rozliczania i ewidencji oraz aktywności kierowców (jazda, inna praca, dyspozycyjność, przerwa, odpoczynek);
  • procedur organów kontrolnych i kar na różnego rodzaju naruszenia;
  • zasad funkcjonowania firm transportowych i spełniania wymogów ich dotyczących, w tym dobrej reputacji i jej utraty oraz krajowych rejestrów firm transportowych;
  • prawa przewozowego z naciskiem na odpowiedzialność przewoźnika i spedytora;
  • przewozów specjalnych i ponadgabarytów oraz opłat z tym związanych;
  • warunków technicznych i urządzeń rejestrujących;
  • wymagań wobec kierowców;
  • opłat za korzystanie z dróg publicznych;
  • tematów zgłaszanych przez Przewoźników oraz szeregu innych zagadnień aktualnych w danym czasie.
Każdy Uczestnik minimum 3 seminariów lub konferencji otrzymuje dyplom
potwierdzający członkostwo honorowe Loży Ekspertów.
0