Obowiązki i odpowiedzialność spedytora – szkolenie

Przeznaczenie szkolenia:

osoby zamierzające podjąć pracę lub pracujące w firmach spedycyjnych.

Cele szkolenia:

  • zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi spedycji;
  • przedstawienie katalogu czynności wynikających z obowiązków i odpowiedzialności spedytora;
  • wskazanie różnic między spedycją a przekazaniem ładunku do przewozu innemu przewoźnikowi;
  • wskazanie różnic między umową przewozu a umową spedycji;
  • prezentacja podstawowych zasad stosowania norm ujętych w rozporządzeniu WE 561/2006 r. oraz w ustawie o czasie pracy kierowców;
  • omówienie zapisów dotyczących kabotażu w świetle rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1072/2009 z 21.10.2009 r.;
  • ugruntowanie u Uczestników szkolenie poczucia, że wykonywaną pracę zawodową realizują w zgodzie z obowiązującą literą prawa.

Program:

1.    Regulacje prawne w zakresie spedycji.
2.    Umowa spedycji.
3.    Obowiązki spedytora.
4.    Odpowiedzialność spedytora.
4.1. Odpowiedzialność spedytora przy przewozie przesyłek skonsolidowanych.
4.2. Odpowiedzialność spedytora vs przewoźnika.
5.    Zwolnienie spedytora z odpowiedzialności.
6.    Przedawnienie roszczeń z tytułu umowy spedycji.
7.    Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne.
8.    Odpowiedzialność przewoźnika.
9.    Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora.
10.     Normy w zakresie czasu prowadzenia pojazdu, przerw w prowadzeniu i odpoczynku kierowcy.
11.     Normy w zakresie czasu pracy kierowcy.
12.     Kabotaż.

Metoda szkoleniowa:
interaktywny wykład wsparty prezentacją multimedialną.

Czas trwania:
około 5 godzin

0