Prawo transportowe

Transport a spedycja – na czym polegają różnice?

W branży transportu, spedycji i logistyki, dwa pierwsze pojęcia dość często są ze sobą mylone i stosowane zamiennie. Warto wyjaśnić oba terminy, aby przestały budzić wątpliwości. W skrócie można określić, że transport realizuje przewóz ładunków, podczas gdy spedycja to obszar odpowiedzialny za jego organizację. W czym dokładniej tkwią różnice między tymi dwoma obszarami TSL? Podstawowe […]

Co to jest list przewozowy i jakie informacje powinien zawierać?

Konwencja CMR wprowadziła międzynarodowy list przewozowy CMR, powszechnie określany jako list przewozowy CMR. List CMR jest dowodem zawarcia umowy o przewóz między klientem a przewoź­nikiem. Konwencja nie nakłada na żadnego z uczestników umowy obowiązku sporządzenia listu. Jego brak, zniszczenie, zaginięcie, błędne wypełnienie nie powoduje odstępstwa od postanowień Konwencji CMR, ponieważ przewóz ma charakter zarobkowy. W […]

Kierowca jako pracownik firmy transportowej. Jakie wymagania musi spełnić?

Aby móc pracować jako kierowca w firmie zajmującej się transportem, należy spełnić szereg wymagań, które regulowane są przez prawo. Niestety, nie wystarczy samo prawo jazdy, ponieważ trzeba zadbać o odpowiednie kwalifikacje, umożliwiające wykonywanie pracy zarobkowej. Drogą do uzyskania niezbędnych kompetencji są profesjonalne kursy dla kierowców. Ośrodki szkoleniowe krok po kroku tłumaczą, jak zdobyć dokumenty poświadczające […]

Czas pracy kierowców w 2022 r.

Tekst poniższy nie obejmuje zagadnień czasu prowadzenia pojazdu, przerw w prowadzeniu i odpoczynków dziennych regulowanych rozporządzeniem (WE) 561/2006 r., a tym samym zmian w ww. rozporządzeniu z 20 sierpnia 2020 r. spowodowanych wejściem w życie tzw. Pakietu mobilności. Ta kwestia zostanie zaprezentowana w odrębnym wpisie. Sprawy związane z czasem pracy kierowców są regulowane przez zapisy […]

CO ZMIENIŁ W ROZPORZĄDZENIU (WE) 561/2006 PAKIET MOBILNOŚCI?

20 sierpnia 2020 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku. Pierwsza zmiana pozwala, na pewnych, ściśle określonych warunkach wydłużyć dzienny […]

0