In Prawo Transportowe

W branży transportu, spedycji i logistyki, dwa pierwsze pojęcia dość często są ze sobą mylone i stosowane zamiennie. Warto wyjaśnić oba terminy, aby przestały budzić wątpliwości. W skrócie można określić, że transport realizuje przewóz ładunków, podczas gdy spedycja to obszar odpowiedzialny za jego organizację. W czym dokładniej tkwią różnice między tymi dwoma obszarami TSL?

Podstawowe informacje o transporcie

W ramach działalności transportowej podmiot jest odpowiedzialny za przewożenie towaru z punktu A do punktu B. Transport odbywa się za pomocą rozmaitych środków, m.in. pojazdów drogowych, samolotów, statków i pociągów. Naturalnie transport, zwłaszcza międzynarodowy, może występować w formie intermodalnej, to znaczy z użyciem różnych metod, np. część drogi towar pokonuje samochodami, a następnie jest załadowywany do samolotu.

Prowadzenie zarobkowej działalności transportowej wiąże się ze spełnieniem określonych wymagań. Jednym z najważniejszych jest wymóg kompetencji zawodowych, udokumentowany w postaci certyfikatu kompetencji zawodowych. Nie oznacza to jednak, że osoba prowadząca działalność transportową musi być posiadaczem tego dokumentu. Taki certyfikat powinien bezwzględnie posiadać ktoś, kto w danej firmie pełni funkcję specjalisty zarządzającego transportem. Osoby chcące zajmować się tego rodzaju obowiązkami, nierzadko decydują się więc na odbycie kursu na certyfikat kompetencji zawodowych, aby zwiększyć swoje szanse na zdanie egzaminu przy pierwszym podejściu.

Czym zatem jest spedycja?

Jeżeli transport dotyczył wyłącznie przewożenia ładunków, spedycja jest pojęciem obejmującym szerszy zakres czynności prawnych i faktycznych, związanych głównie z organizacją przewozu towaru. W ramach usług spedycyjnych realizuje się m.in.: przygotowanie przesyłki do przewozu i jej wysłanie, wystawienie listu przewozowego, załadunek transportowanego towaru, ubezpieczenie ładunku na czas przewożenia. Dodatkowo w gestii spedytora może leżeć np.: konwojowanie przesyłki, zgłoszenie do odprawy celnej, opracowanie protokołu o stanie przesyłki, a także magazynowanie towaru. W swojej działalności spedytorzy muszą współpracować z wieloma innymi podmiotami, biorącymi udział w procesie transportowym.

0