In Prawo Transportowe

Aby móc pracować jako kierowca w firmie zajmującej się transportem, należy spełnić szereg wymagań, które regulowane są przez prawo. Niestety, nie wystarczy samo prawo jazdy, ponieważ trzeba zadbać o odpowiednie kwalifikacje, umożliwiające wykonywanie pracy zarobkowej.

Drogą do uzyskania niezbędnych kompetencji są profesjonalne kursy dla kierowców. Ośrodki szkoleniowe krok po kroku tłumaczą, jak zdobyć dokumenty poświadczające konkretne uprawnienia, a przede wszystkim przygotowują przyszłych kierowców do wykonywania zawodu. Organizatorzy szkoleń nierzadko dysponują też szeroką ofertą, która otwiera nowe możliwości rozwoju w branży TSL.

Wymagania stawiane osobom myślącym o rozpoczęciu pracy kierowcy to:

  • osiągnięcie odpowiedniego wieku, który różni się w zależności od kategorii wymaganego prawa jazdy;
  • posiadanie uprawnienia do kierowania określonym pojazdem;
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  • brak przeciwwskazań psychologicznych do podjęcia pracy w tym zawodzie;
  • uzyskanie kwalifikacji wstępnej bądź kwalifikacji wstępnej przyspieszonej;
  • ukończenie szkolenia okresowego.

Wykonywanie przewozów drogowych wymaga uzyskania kwalifikacji odpowiednich dla pojazdu, którym pragnie się wykonywać przewóz drogowy:

  • C1, C1+E, C i C+E – dla samochodów ciężarowych,
  • D1, D1+E, D i D+E – dla autobusów.

Należy także pamiętać, że o otrzymanie dokumentu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej może starać się osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

  • przebywa w Polsce minimum 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste bądź zawodowe lub studiuje od co najmniej 6 miesięcy i jest w stanie przedstawić zaświadczenie, które to potwierdza;
  • nie jest obywatelem Unii Europejskiej oraz ma zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu, którego siedziba znajduje się w Polsce.

Uzyskanie kwalifikacji możliwe jest po odbyciu zajęć teoretycznych oraz praktycznych (w części podstawowej i specjalistycznej), a także po zdaniu testów kwalifikacyjnych. Zajęcia mogą odbywać się w dwóch formach – lekcji szkolnych dla uczniów, pod warunkiem, że w programie nauczania w szkole jest przewidziane zdobycie kwalifikacji kierowcy wykonującego przewóz drogowy, oraz kursu kwalifikacyjnego w ośrodku szkoleniowym. W przypadku gdy kierowca ukończy dany blok programowy (C lub D), a zamierza wykonywać przewóz pojazdami spoza kategorii, musi odbyć dodatkową kwalifikację uzupełniającą lub uzupełniającą przyspieszoną.

Po uzyskaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej, kierowca jest zobowiązany co pięć lat ukończyć szkolenie okresowe dedykowane dla pojazdu, którym realizuje przewóz drogowy.

0