In Przygotowanie do egzaminu

Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna to test składający się z 8 modułów tematycznych po 8 pytań, zawierający także pytania wielokrotnego wyboru. Część praktyczna to 2 zadania po 2 pytania w każdym. Do zaliczenia poszczególnych części egzaminu wystarcza po 50% poprawnych odpowiedzi, ale do zaliczenia całości egzaminu niezbędne jest uzyskanie minimum 60% średniej z obu części egzaminu.

0