In Przygotowanie do egzaminu

Miejsca przeprowadzania egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych wyznacza Instytut Transportu Samochodowego.

Wykaz tych miejsc wraz z planem egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych znajduje się na stronie Instytutu www.its.waw.pl
Do miast realizacji egzaminów należą: Bydgoszcz, Gdynia, Katowice, Kraków, Kielce, Łódź, Nowy Sącz, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław.

0