In Przygotowanie do egzaminu

Zdecydowana większość zdających upatruje powodzenie na egzaminie od pozyskania jak największej ilości pytań egzaminacyjnych. Skoro jest na nie tak duże zapotrzebowanie, to przedsiębiorczy homo creativus tworzą tysiącami pytania egzaminacyjne, które opychają za grubą kasę w Internecie. Gdyby ITS miał 50% z puli pytań, które można kupić w sieci, toby do końca świata nie musiał tworzyć własnych! Ludzie to jednak kupują i się z tego przygotowują do egzaminu. Można? Można!

Baza pytań egzaminacyjnych na certyfikat kompetencji zawodowych jest poufna. Zatem produkty twórczych homo creativus to czystej wody licentia poetica. Cóż z tego, że cząstka pytań z takiej bazy to mogą być fotki testu egzaminacyjnego zrobione przez zdeterminowanych Zdających. To nadal nic nie zmienia. W teście treść pytania ma znaczenie drugorzędne. Zatem, ważniejsze od pytań są odpowiedzi?

Też nie! Ważna jest znajomość obszaru wiedzy, którego dane pytanie dotyczy!

Podam prosty przykład. Wyobraźmy sobie pytanie o treści:

Które z poniższych informacji są zamieszczane w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD)?

W naszej, pozyskanej bazie, jeszcze pachnącej nowością, czyli hiperaktualnej mogą być nawet 3 pytania o powyższej, identycznej treści np.: 1 jednokrotnego wyboru, 1 dwukrotnego wyboru i 1 trzykrotnego wyboru. Daje nam to znajomość 6 poprawnych odpowiedz na postawione pytanie. Rejestr KREPTD zawiera około 70 różnych informacji o każdej firmie transportowej. Co Wam zatem ze znajomości odpowiedzi na te 3 pytania.

Wpadła mi niedawno w ręce baza pytań egzaminacyjnych na certyfikat kompetencji zawodowych, zawierająca ponad 3 tysiące pytań. Baza ITS raczej tak bogata nie jest. Już po lekturze pytań dotyczących prawa cywilnego dało się zauważyć, że ich szczegółowość i zakres dotyczy egzaminu, ale nie na certyfikat, a egzaminu na aplikację radcowską lub adwokacką.

Zatem, twórcy pytań do piór! Zdający na certyfikat do baz! A certyfikat? Będzie musiał bidula jeszcze nas Was poczekać.

0