In Przygotowanie do egzaminu

Dyskusja okrągłego stołu to jedna z metod aktywizujących uczestników podczas prowadzenia kursu. Obok niej możemy wyróżnić między innymi: dyskusję dydaktyczną, burzę mózgów, debatę, śnieżną kulę, dyskusję wielokrotną, panelową, a także metaplan. Istotne w dyskusji okrągłego stołu jest to, żeby uczestnicy reprezentujący odmienne stanowiska i poglądy siedzieli wokół okrągłego stołu lub w kręgu. Tak umiejscowione osoby wiedzą, że racja każdego z nich jest równie ważna. Celem takiej dyskusji jest wypracowanie wspólnego stanowiska możliwego do zaakceptowania przez wszystkie strony.
Cechą charakterystyczną tej metody jest nieformalność i swoboda wypowiedzi. Ta wymiana wiedzy i poglądów między uczestnikami oraz między uczestnikami a prowadzącym kurs poszerza wiedzę każdego z nich poprzez wymianę i weryfikację wiadomości. Dodatkowo podział na rywalizujące ze sobą grupy sprawia, że ta metoda dydaktyczna jest nie tylko formą nauki, ale także ciekawie spędzonym czasem. Dyskusja okrągłego stołu kończy się podsumowaniem jednego z uczestników lub prowadzącego kurs.

Dyskusja okrągłego stołu jako metoda dydaktyczna w Świecie Certyfikacji

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu dyskusja okrągłego stołu przeprowadzona podczas organizowanego przez nas kursu pokazuje różne możliwe rozwiązania w danej sytuacji, przekazuje uczestnikom informacje i wiedzę dotyczącą czasem bardzo skomplikowanych wątków oraz wskazuje praktyczny aspekt każdego omawianego zagadnienia. Pytania ze strony uczestników, a także ogólne podsumowanie dyskusji sprawia, że wszelkie wątpliwości zostają rozstrzygnięte, a temat dokładnie omówiony.
Jakie zalety ma ta metoda dydaktyczna? Uczy nie tylko umiejętności prowadzenia dyskusji, obrony własnych tez i przekonań, ale także akceptacji zdania innych osób oraz odpowiedniego poszukiwania i gromadzenia informacji na dany temat, publicznego wyrażania swoich opinii. Każda z tych umiejętności jest niezwykle ważna podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z krajowym lub międzynarodowym transportem.

0