In Przygotowanie do egzaminu

Bez wątpienia najlepiej szybko i bezstresowo, choć recepty na taką formułę nikt na razie nie posiada. Trzeba więc złożyć egzamin z wynikiem pozytywnym i cierpliwie poczekać 3 tygodnie, aż certyfikat dostarczy nam listonosz.

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym wydawany jest na wniosek osoby zainteresowanej, przesłany do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, który jest jednostką certyfikującą. Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych składa się przed komisją egzaminacyjną, działającą przy tym Instytucie.

0