In Prawne aspekty certyfikacji

Zezwolenie na transport to uprawnienie udzielane podmiotowi do wykonywania krajowego zarobkowego przewozu drogowego, zgodnie z rodzajem zezwolenia.

Zezwolenie wydawane jest na podmiot, jedno na dany rodzaj przewozów. Natomiast na każdy pojazd wykorzystywany do przewozów zarobkowych wydawany jest wypis z zezwolenia. Zezwolenia wydaje starosta. Istnieją jeszcze zezwolenia do przewozu: do, z lub przez tzw. państwa trzecie, nie będące w Unii Europejskiej, z wyjątkiem Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, gdzie również wymagane są zezwolenia, których pule corocznie negocjowane są między zainteresowanymi stronami w kontaktach bilateralnych.

0