In Prawne aspekty certyfikacji

Skazanie nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o certyfikat kompetencji zawodowych.

Jednak w momencie zgłoszenia chęci pełnienia funkcji zarządzającego transportem wymagana jest dobra reputacja, więc w przypadku osoby skazanej winno nastąpić zatarcie skazania.

0