In Prawne aspekty certyfikacji

Niestety, nie ma prawnych możliwości dokonania takiej operacji. Certyfikatem kompetencji zawodowych może się posługiwać wyłącznie osoba, na którą został wystawiony.

0