In Prawne aspekty certyfikacji

Nie ma żadnej prawnej możliwości na użyczanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Istnieje jednak możliwość skorzystania z usług posiadacza certyfikatu.

Osoba taka musi być zatrudniona przed przedsiębiorcę transportowego w charakterze zarządzającego transportem lub być związana z tym podmiotem inną umową na świadczenie usługi zarządzającego transportem (możliwość ta dotyczy mikroprzedsiębiorcy). Ale w takim przypadku zarządzający transportem może świadczyć swoje usługi dla maksimum 4 firm, o łącznej liczbie pojazdów nieprzekraczającej 50.

0