In Prawne aspekty certyfikacji

Przewozy na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej, w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.

Do uzyskanie takiego zaświadczenia certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika nie jest wymagany. Jeżeli przedsiębiorca posiada zezwolenie bądź licencję na określony rodzaj przewozów, to przy wykonywaniu przewozów na potrzeby własne tego samego rodzaju zaświadczenie już nie jest wymagane.

0