In Prawne aspekty certyfikacji

Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do realizacji działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Posiadacz certyfikatu kompetencji zawodowych może pełnić funkcję zarządzającego transportem. Wymóg posiadanie takiej osoby w firmie transportowej lub spedycyjnej jest jednym z czterech warunków, które należy spełnić ubiegając się o uprawnienia w zakresie wykonywania transportu drogowego osób, rzeczy lub spedycji.

0