In Prawne aspekty certyfikacji

Opłata za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego wynosi 300 zł. Wnosi się ją łącznie z opłatą ze egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, która wynosi 500 zł. Opłaty te dokonuje się na rzecz ITS.

0