In Prawne aspekty certyfikacji

Certyfikat kompetencji zawodowych wydawany jest bezterminowo. Problem polega jednak na tym, że możemy na pewien okres czasu utracić możliwość korzystania z tego certyfikatu.

Może to mieć miejsce w przypadku utraty dobrej reputacji przez zarządzającego transportem. W takim przypadku możliwość korzystania z certyfikatu kompetencji zawodowych jest zawieszona, aż do odzyskania dobrej reputacji.

0