In Prawne aspekty certyfikacji

Wymóg zdolności finansowej jest spełniony jeśli przedsiębiorca transportowy dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9 000 euro w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. W przypadku spedycji jest to kwota 50 000 euro.

Potwierdzić to można w przypadku zezwoleń na przewozy krajowe i licencji wspólnotowej: rocznym sprawozdaniem finansowym, gwarancją bankową lub ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej.

W przypadku licencji na przewozy krajowe osób samochodem osobowym i busem 8 lub 9-cio osobowym łącznie z kierowcą oraz spedycję wymóg zdolności finansowej potwierdza się:
1) rocznym sprawozdaniem finansowym;
2) dokumentami potwierdzającymi:
a) dysponowaniem środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
b) posiadaniem akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c) udzieleniem gwarancji lub poręczeń bankowych,
d) własnością nieruchomości.

0