In Prawne aspekty certyfikacji

Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku firmy transportowej należy ponadto uzyskać odpowiednie uprawnienia do wykonywania zarobkowego przewozu osób, rzeczy lub spedycji. Mowa tu o zezwoleniu na krajowe przewozy rzeczy, osób autobusami, bądź licencji na spedycję bądź przewozy krajowe osób samochodem osobowym i busem 8 lub 9-cio osobowym łącznie z kierowcą, a także na pośrednictwo w przewozach osób.

0