In Prawne aspekty certyfikacji

Firma transportowa ubiegająca się o wydanie licencji lub zezwoleń musi spełniać 4 podstawowe wymogi:

  • posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich;
  • cieszyć się dobrą reputacją;
  • posiadać odpowiednią zdolność finansową; oraz
  • posiadać wymagane kompetencje zawodowe.

0