Kurs VIP
Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych – kurs dedykowany VIP-om, Osobom wymagającym i bardzo zajętym,

a także tym, którzy lubią mieć Trenera wyłącznie do swojej dyspozycji,

z dojazdem do Kursanta, realizowany na terenie całej Polski.
Ale jazda!

Ta formuła realizacji kursu w aspektach: skuteczności sposobu przekazu i bardzo wysokiej zdawalności Kursantów nie odbiega w niczym od tradycyjnej formuły realizacji naszych kursów. Unikatowość tego rozwiązania wynika z faktu, że jako jedyni w Polsce przeprowadzamy kurs w miejscu i czasie wskazanym przez Kursanta, co oznacza, że jedziemy nawet do jednej Osoby do dowolnej miejscowości w Polsce.
Jedyny wymóg realizacyjny, to posiadanie przez Kursanta pomieszczenia, w którym można odbyć takie spotkanie.

Odpłatność za taką formę realizacji każdy Zainteresowany może sobie bez problem wyliczyć sam. Składają się na nią następujące elementy:

  • realizacja kursu – 1000 zł (niezależnie od ilości Osób, maksymalnie 5);
  • materiały szkoleniowe – 200 zł od Osoby (skrypty, testy, zadania);
  • dojazd, licząc od Kalisza do miejsca realizacji kursu i z powrotem (odległość ustalana wg mapy Google, razy stawka za kilometr wynikająca z obowiązujących przepisów, obecnie 0,8358 zł za kilometr);
  • nocleg w kwocie zryczałtowanej 150 zł (naliczany wyłącznie w przypadku miejscowości oddalonych od Kalisza o ponad 290 km).

Przykładowa cena kursu dla 2 Osób w miejscowości odległej od Kalisza o 200 km wyniesie: 1000 zł realizacja + 400 zł materiały szkoleniowe + 334 zł przejazd w obie strony = 1734 zł + 23% VAT do całości tej kwoty = 2 132,82 zł (faktura VAT). Przy trzeciej Osobie cena wzrośnie o 246 zł brutto i wyniesie łącznie 2378,82 zł.

Kurs trwa 1 dzień, w granicach 7 godzin. W trakcie zajęć nauczą się Państwo rozwiązywania wszystkich typów zadań egzaminacyjnych (istnieją 3 typy) w ich możliwych konfiguracjach, podczas 7 zadań omawianych szczegółowo na zajęciach. Dodatkowo kolejnych 5 zadań otrzymają Państwo jako tzw „pracę domową”.
Wszystkie te zadania są zbliżone do aktualnie występujących na egzaminie.
Test egzaminacyjny zawiera pytania wielokrotnego wyboru, przy czym nie wiemy z jakim typem pytania mamy do czynienia – i to jest podstawowy problem w tym teście. Posiadamy opracowane przez nas techniki rozwiązywania tego konkretnego typu testów, które pozwalają przy umiarkowanej wiedzy te testy zaliczać. Na zajęciach przećwiczymy stosowanie tych technik w praktyce, aby podczas egzaminu nie było problemu z ich poprawnym stosowaniem.
Podczas kursu poddamy szczegółowej analizie i umówieniu wszystkie normy dotyczące problematyki czasów prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków oraz limitów czasu pracy i przerw w pracy zawartych w przekazanej Państwu „ściądze”.
Jest to ważne z 2 powodów: po pierwsze – normy te stanowią elementarz każdego przewoźnika, to po prostu trzeba znać. Po drugie – bez gruntownej znajomości tej wiedzy – części zadań egzaminacyjnych rozwiązać się nie da!
Ponadto przygotujemy wspólnie dokumenty do ITS związane z przystąpieniem do egzaminu.
Na samokształcenie w domu należy przewidzieć około 50 godzin, na które składać się będą: ćwiczenia doskonalące w rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, z możliwością bieżącego merytorycznego wsparcie telefonicznego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w ich rozwiązywaniu. Ponadto pamięciowe opanowanie ponad 100 testowych pytań egzaminacyjnych oraz lektura skryptów w oparciu o otrzymane na kursie wskazówki metodyczne.
Zdawalność naszych Kursantów przy pierwszym podejściu do egzaminu, licząc od momentu wdrożenia nowej metody realizacji kursów  tj. od 2012 r. nie spada poniżej 90%.

Osobą prowadzącą kursy jest Jan Andrysiak – właściciel firmy MASTER EDUCATOR – zajmujący się szkoleniami od 1994 r., a do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika przygotowuje Kursantów już od 2002 r. Liczba Osób, które obdarzyły naszą firmę zaufaniem i skorzystały z naszych usług to już ponad 4000 dobrze przygotowanych do egzaminu Osób.

Dziękując za okazane zaufanie zapraszamy do dalszej współpracy.
Bliższych informacji udzielamy podczas rozmowy telefonicznej.

Tel. 501 634 859

0